Menu Zavřeno

Příspěvky od září 2023 – sleva pro nově přihlášené členy

Na celý rok 2023 se příspěvek Sokolu skládal z členského, který se odvádí České obci sokolské Praha
(děti a senioři 300 Kč, dospělí 600 Kč), a z oddílového (500 Kč), který zůstává Tělocvičné jednotě
Sokol Jičín jako příspěvek na provoz a údržbu sokolovny.
Výbor T. J. rozhodl poskytnout slevu pro členy přihlášené až od září.

Noví členové, kteří se přihlásí od září do prosince 2023, platí nižší příspěvky!!!

Děti do 18 let ……………. 500 Kč 

Dospělí 19-64 let ………. 600 Kč 

Senioři od 65 let ……….. 500 Kč

Rodiče a děti ……………. 700 Kč za jeden pár 

 

Platit můžete hotově svým vedoucím nebo na účet Sokola č. 1161545399/0800
do zprávy pro příjemce zadejte: jméno a příjmení, rok narození a oddíl).

Na obě možnosti platby Vám na požádání bude vystaveno potvrzení pro uplatnění úhrady zdravotní pojišťovnou.
Žádost odešlete na email sokol.jicin@seznam.cz a pro urychlení napište: jméno, datum narození, bydliště a oddíl, do kterého se hlásíte.