Menu Zavřeno

Kontakty

Tělocvičná jednota Sokol Jičín

Ing. Eva Šulcová – statutární zástupce

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Jičín

Ing. Eva Šulcová – starostka (724 944 659)

Dušan Dvořák – místostarosta (731 455 914)

Jiří Benda – jednatel (732 126 420)

Stanislava Kořínková – hospodářka (603 925 019)

Renáta Paličková – vzdělavatelka (777 748 315)

Husova 206
506 01  Jičín
IČ: 474 77 351

číslo bankovního účtu:

1161545399/0800

Kulturně-sportovní komise:

Jitka Lešáková (728 142 212)
Ing. Vratislav Banýr (603 828 117)
Hana Klimešová (608 807 225)

Kontrolní komise:

Ing. Miloslav Janda – předseda
Hana Kolesárová
Miroslava Šťovíčková