Menu Zavřeno

Modernizace budovy (2008)

Název projektu:

Modernizace budovy SOKOL Jičín

Žadatel a realizátor :

Tělocvičná jednota Sokol Jičín, Husova 206, 506 01 Jičín
v r. 2008 zastoupená Blaženou Bohuňovskou, starostkou
IČO: 47477351
email: sokol.jicin@seznam.cz, telefon: +420 739 274 637, +420 493 522 690

Místo realizace :

město Jičín, část obce Valdické předměstí, katastrální území Jičín, ulice Husova, budova č.p. 206

Doba trvání :

investiční fáze (1. červenec 2008 – 30. listopad 2008)
provozní fáze (1. prosinec 2008 – 30. listopad 2018)

Cíl projektu :

Hlavním cílem projektu je zachování a zkvalitnění volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů na Jičínsku.

Zaměření projektu :

Projekt svým charakterem odpovídá koncepčnímu za měření Programu „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ financovaném z Finančního Mechanismu EHP/Norsko a Královéhradeckým krajem, který mimo jiné podporuje aktivity týkající se modernizace budov, ve kterých jsou poskytovány služby pro seniory, děti a mládež na území Královéhradeckého kraje.

Technické řešení :

Rozsah Projektu obsahuje výměnu oken do frekventované pěší zóny na ulici Husova a menší úpravy na fasádě vyvolané výměnou oken. Celkový počet vyměněných oken bude 32 ks, 1 ks balkónových dveří do ul. Husova a 1 ks dveří v západní části budovy.

Stávající dřevěná špaletová okna budou nahrazena dřevěnými okny s jednoduchými izolačními dvojskly, zpracované tak, aby splňovaly podmínky Městského úřadu v Jičíně, oddělení státní památkové péče. Členění oken bude z vnější strany odpovídat stávajícímu provedení (rozměry, zdobení rámů, kování, barva).
Tepelné vlastnosti instalovaných oken, včetně balkonových dveří, budou odpovídat platným technickým normám (ČSN 730540), stejně tak jako způsoby vlastního zabudování oken.

U špaletových oken budou vnitřní okna vybourána, špalety začištěny a vymalovány. Počítá se i s osazením nových dřevěných parapetů.

Vstupní dveře do el. rozvodny v západní části objektu budou vyměněny za ocelové protipožární dveře s odolností EI 30 a budou opatřeny samozavíračem.

Skleněné tvárnice (luxfery) nad dveřmi do el. rozvodny budou zazděny a bude zde osazena větrací mřížka 20 x 20 cm.

Financování :

Celkové náklady 100,00% 2 018 532,60 Kč 72 504,76 €
Vlastní zdroje žadatele 10,00 % 201 853,26 Kč 7 250,48 €
Dotace z Programu, z toho: 90,00 % 1 816 679,34 Kč 65 254,28 €
– FM EHP/Norska 76,55 % 1 544 177,44 Kč 55 466,14 €
– Královéhradecký kraj 13,5 % 272 501,90 Kč 9 788,14 €

Zhotovitel díla :

STAVING spol. s r.o., Jičínská 66, 507 11 Valdice, IČ 150 57 542