Menu Zavřeno

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY SE VYDAŘILY!

S určitými obavami jsme očekávali, zda se letošní šibřinky, pořádané po pětileté odmlce, vydaří. Také právě probíhající jarní prázdniny mohly návštěvnost šibřinek negativně ovlivnit. Byli jsme však mile překvapeni, kolik lidí se v sobotu večer vypravilo za zábavou do Masarykova divadla. Z nich přišla i spousta v maskách, na kterých si dali opravdu záležet. Jeden z našich oddílů volejbalu v námořnickém vplul do sálu i s lodí a majákem, skupina žen byla za jeptišky, objevil se i Ježíš Kristus s Máří Magdalénou, pan farář, dvě Sněhurky, upíři, královská rodina a další a další…Dorazila i skutečná lyžařka na historických lyžích.

Brzy po zahájení předvedly dívky z oddílu aerobiku svoji závodní skladbu pod vedením Nikoly Nechanické a Míši Beranové, s náročným sólem sportovního aerobiku vystoupila Anička Kindermannová. Pod vedením Jiřího Krupky předvedl oddíl gymnastiky perfektní cvičení na bradlech a na žíněnkách, až se všem tajil dech.

Také příjemná hudba přispěla k tomu, že taneční parket byl stále plný a po celý večer se všichni skvěle bavili. Velký dík patří všem organizátorům, kterými kromě výboru byly: Eva Podobská, Eva Hlawatschková, Vlaďka Kvapilová, Renáta Maťátková, Alena Veselá, Mária Hníková, Soňa Sedláčková, Dáša a Bohunka Pokorné.