Menu Zavřeno

T. J. Sokol Jičín

T. J. Sokol Jičín Vás vítá na webových stránkách.

Tělocvičná jednota Sokol Jičín je pobočným spolkem České obce sokolské, která je nejstarším dobrovolným spolkem. Byla založena 5. listopadu 1862. Dnes je součástí župy Jičínské-Bergrovy.

Více o historii…

Noví členové vyplní přihlášku v elektronické evidenci na odkazu:

Podporují nás:

Z kapacitních důvodů oddíl Děti 3-5 let cvičitelky Andrey Matouškové i oddíl Rodiče a děti cvičitelky Marie Majorové žádné další zájemce nemohou přijímat!!! …

Sletová štafeta Sokolské župy Jičínské–Bergrovy proběhla ve čtvrtek 28. 9. 2023 u Valdštejnské lodžie v Libosadu. Se stuhami a sletovým poselstvím přiběhly …

V úterý 20. června 2023 jsme se sešli za sokolovnou při příležitosti letního slunovratu.    

  Děkujeme všem účastníkům a organizátorům SOKOLSKÉHO DĚTSKÉHO DNE. Věříme, že si ho všechny děti užily!