Menu Zavřeno

Poděkování za účast na brigádě při úklidu hřiště u sokolovny

Na pondělí 3. dubna 2023 od 15 hodin byla svolána brigáda za účelem úklidu hřiště a dvora u sokolovny.

Sešlo se velmi málo členů Sokola, vlastně jen 5 členů vedení T. J. (Jirka, Dušan, Vráťa, Hana a Eva)
a další 3: Eva Hlawatschková, Břéťa Gotvald a Standa Šulc.

Přesto úklid ve slunečném, ale velmi mrazivém, počasí zvládli! 

Všem brigádníkům děkujeme!

 

PS: Samozřejmě chápeme, že nemohli přijít ti, kteří jsou v tomto čase v pracovním procesu.