Menu Zavřeno

Příspěvek Sokolu se skládá z členského, který se odvádí České obci sokolské Praha (děti a senioři 300 Kč, dospělí 600 Kč)
a z oddílového, který zůstává Tělocvičné jednotě Sokol Jičín jako příspěvek na provoz a údržbu sokolovny.
Platit můžete hotově svým vedoucím nebo na účet Sokola č. 1161545399/0800
do zprávy pro příjemce zadejte: jméno a příjmení, rok narození a oddíl).

Na obě možnosti platby Vám na požádání bude vystaveno potvrzení pro uplatnění úhrady zdravotní pojišťovnou.
Žádost odešlete na email sokol.jicin@seznam.cz a pro urychlení napište: jméno, datum narození a bydliště.

Děti do 18 let ……………. 800 Kč (300 Kč členský, 500 Kč oddílový)

Dospělí 19-64 let ………. 1100 Kč (600 Kč členský, 500 Kč oddílový)

Senioři od 65 let ……….. 800 Kč (300 Kč členský, 500 Kč oddílový)

Oddíl Rodiče a děti ……………. 1400 Kč za jeden pár (členský 600 Kč za rodiče + členský 300 Kč za dítě
+ dohromady za oba oddílový 500 Kč)