Menu Zavřeno

Oddíly Rodiče a děti a Děti 3-5 let už další zájemce nepřijímají!!!

Z kapacitních důvodů oddíl Děti 3-5 let cvičitelky Andrey Matouškové
i oddíl Rodiče a děti
cvičitelky Marie Majorové
žádné další zájemce nemohou přijímat!!!

 

NEJMLADŠÍ ŽACTVO:
Doplňujeme oddíl všestrannosti mladšího žactva tj. děti od 1. do 5. ročníku. V letošním školním roce 2023-24 budeme nacvičovat
skladbu s názvem Sokolhraní. Naším cílem je představit cvičení na okresním, krajském i celostátním všesokolském sletu.
Zájemci se mohou přihlásit do oddílu u cvičitelky Lenky Dědečkové ve dnech cvičení každou středu od 16 hodin v tělocvičně.
Při zájmu volejte na tel. číslo 606534308 nebo pište na e-mailovou adresu lencaded@seznam.cz.
Rodiče i děti jsou zváni na naše společné cvičení, které začíná po pohádkovém festivalu. 

Těšíme se na Vás. Lenka Dědečková