Menu Zavřeno

AŤ JSI MALÝ NEBO VELKÝ

AŤ JSI MALÝ NEBO VELKÝ – PŘIJĎ K NÁM MEZI SOKOLÍKY BUDEŠ BĚHAT VELMI LEHCE, ZVLÁDNEŠ SÁM I KOTRMLCE JENOM POHYB SVĚDČÍ ZDRAVÍ, AŤ TI TĚLO NECHURAVÍ.

Tak zní pozvánka od sportovní organizace Tělocvičné jednoty SOKOL JIČÍN, která sídlí na adrese: Husova 206 (kdo neví – sokolovna vedle Masarykova divadla). Jsme nejpočetnější  sportovní organizací v Jičíně s počtem kolem 500 členů, máme 24 oddílů z toho 13 oddílů cvičebních a 11 oddílů sportovních míčových her.

Dne 2.9.2009 v 16 hod. organizujeme ukázkovou hodinu pro děti a mládež – nové cvičence, kteří budou moci přihlásit u přítomných cvičitelů a zařadit se do jednotlivých oddílů.

V naší tělocvičně cvičí pod odborným vedením s používáním nového moderního náčiní a nářadí děti od 1 – do 3 let věku psychomotoriku dětí, které se velmi líbí a velmi žádané od maminek i babiček, neboť toto cvičení je ojedinělé v našem regionu. Cvičíme předškolní děti, dále školní od 1. Až do 5. Třídy chlapce i dívky. Zde při zařazení do oddílů je třeba brát v potaz školní rozvrh hodin dítěte.

Máme nově zařazený oddíl FRISBEE, který trénuje na sokolském Matějkově cvičišti. Ukázky této sportovní disciplíny můžete shlédnout a vyzkoušet si 11.září 2009 právě na Matějkově cvičišti v rámci festivalu „Jičín – město pohádky“, kam budete ještě zvlášť zváni po školách. Tento sport je moderní, velmi dobře se prosazuje a již dokonce v září 2009 pořádají celorepublikovou soutěž v Železnici a ve Valdicích, kam je přihlášeno 14 družstev s celkovým počtem cca 150 účastníků.  Věříme i v dobré umístění našich členů této soutěže.

Dále se můžete zapojit do oddílu žen i mužů všech věkových kategorií a to opět dle cvičebního rozvrhu – cvičí se převážně s hudbou s používáním moderních prvků. Pro starší cvičenky i cvičence probíhá 3x v týdnu zdravotní cvičení pro uchování tělesné kondice a zdravý pohyb i v pozdním věku pod odborným vedením.

Příznivci jógy se mohou přihlásit již nyní, jedná se o velice žádoucí cvičení pro dnešní uspěchanou dobu. I zde máme odborné vedení oddílu.

Naše jednota se může též pochlubit oddílem gymnastiky – cvičení na nářadí a hlavně bradlech, kde se cvičí pod odborným vedením vždy v pátek – přijďte zkusit i Vy, kteří jste již toto cvičení zapomněli.

V dalších  11 oddílech jsou zařazeny převážně cvičenci míčových her, tj. florbal, nohejbal, odbíjená, softtenis – hraje se v tělocvičně převážně po cvičebních oddílech – dle rozvrhu.

Věříme, že naše nabídka uspokojí i ty, kteří stále váhají a o zdravém pohybu pro svoji osobu jen zatím přemýšlí.

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT, ŽE JEN ZDRAVÝM POHYBEM POSÍLÍTE SVOJE EGO A ZVLÁDNETE VŠECHNY VAŠE ÚKOLY!

V Jičíně 10.8.2009

Bohuňovská – starostka T.J.SOKOL Jičín