Menu Zavřeno

Sokolové se starají o svůj majetek

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Jičín, ačkoliv se skládá z dobrovolných členů, jako správný majitel pokračuje v údržbě objektu sokolovny Jičín.  Tato stavba byla postavena postupně tak, že Masarykovo divadlo bylo postaveno v r.1894, vlastní tělocvična s klubovým administrativním zázemím v r.1898 a přístavba tělocvičné části v r.1926.

V roce 2008 byla provedena výměna všech 32 oken v uliční části, včetně balkónových dveří se zachováním původního historického vzhledu. Dále byly osazeny protipožární dveře u el. rozvodny.

V letošním roce jsme provedli opravu stávající střešní plechové krytiny. Nad divadlem Srdíčko se vyměnily svody dešťových vod za nové z titanzinkového plechu a byla provedena oprava atiky včetně výměny části střešní krytiny za novou ve stejném provedení. Poškozená fasáda na východní straně budovy byla opravena a natřena. Dále bylo pokračováno nátěrem části střechy z pozinkovaného plechu. Pro zajištění bezpečnosti byly nově ukotveny žebříčky spojující jednotlivé části střech.

Čeká nás ještě osazení nového dřevěného schodišťového okna v západní části sokolovny a tím budou odstraněny již značně poškozené skleněné tvárnice.

Stálým problémem zůstává nedostatečnost jednoho svodu dešťových vod do kanalizace v západní části budovy, kde při přívalových deštích voda přetéká přes žlaby. Řešení tohoto problému vyžaduje rekonstrukci celého svodu dešťových vod.

Dodavatelem uvedených prací v dobré kvalitě je firma Staving spol.s.r.o., Valdice, která byla vybrána v řádném výběrovém řízení.

V Jičíně dne 23.8.2009

Za T.J.SOKOL Jičín

Bohuňovská, Mochanová