Menu Zavřeno

Sokolové v Trenčíně

Ve dnech 26.6. a 27.6.2010 se uskutečnily na Slovensku v Trenčíně III. Sokolské tělovýchovné slavnosti ,pořádané Povážskou sokolskou župou M.R.Štefánika. Setkání sokolů  probíhalo za příjemného počasí, v sokolské atmosféře, v duchu sokolských tradic na cvičišti v malebném prostředí pod hradem Matúša Čáky.

Na sokolských slavnostech s mezinárodní účastí vystoupilo se svými skladbami přes 2400 cvičenců, nejpočetnější zahraniční výpravou byla výprava sokolů z České republiky, kterých bylo téměř 1400.Ve výpravě sokolů České obce sokolské nechybělo ani 48 cvičenců ,36 žen,12 mužů ze Sokolské župy Jičínské-Bergrovy, zastoupené z tělocvičných jednot Jičín, Hořice, Nová Paka, Valdice, Sobotka a Dolní Kalná. Byli zde také  i zástupci  Sokola z USA.

Sokolky pod vedením ses. E. Florové se podílely na  hromadném vystoupení ve skladbě Malá hezká chvilka, sokolové pod vedením br. V. Jírů ve skladbě Reminiscence. Svými cvičebními výkony jak ženy tak i muži přispěli  ke zdařilému provedení skladeb, o čemž svědčilo ocenění  hromadného vystoupení  přítomnými diváky.

Organizace slavností včetně vytvořeného zázemí pro cvičence  sokolské župy bylo  na odpovídající úrovni.

Závěrem je možné konstatovat, že výprava sokolů z našeho regionu dobře reprezentovala  nejen Českou obec sokolskou ale také i Sokolskou župu Jičínskou-Bergrovu .Účast na této sokolské akci byla pro každého cvičence velkým zážitkem  a povzbuzením do dalšího nácviku.

Za Sokolskou župu Jičínskou-Bergrovu

Ing. Jiří Hnízdo