Menu Zavřeno

Holduj tanci, pohybu…

Již 9.ročník sokolských šibřinek uspořádala T. J. Sokol Jičín v místní sokolovně

(Masarykovo divadlo).

Úvodního slova se ujala starostka jednoty ses. Bl. Bohuňovská.

Šibřinky jsou v Jičíně už tradičně velmi oblíbené, o čemž svědčí i účast

300 návštěvníků, z čehož bylo  50 opravdu zdařilých masek.

K tanci hrála skupina ALLEGRO pod vedením M.Hrdého. Hudebníci rozpohybovali svým bohatým repertoárem mladší i dříve narozené tanečníky, bylo opravdu veselo. K celkové zábavě přispěl i doprovodný program, ve kterém nadšenému publiku předvedly své skladby

–         děti s aerobikem  – ved. Ing. E. Šulcová

–         ženy s praporci – ved. E. Florová

–         skupina Trnky – Brnky – ved. R. Brumlich

Jaké by to byly šibřinky bez tomboly – ta letos obsahovala neuvěřitelných 264 dárků a 10 hlavních cen.

Závěr večera patřil vyhodnocení masek. Za mohutných ovací bylo odměněno celkem 9 kolektivů a 9 jednotlivců. Nejvíce se líbila skupina neandrtálců s uloveným miniaturním mamutem a růžové prasátko v jednotlivcích.

Co říci úplným závěrem?

Sokolské šibřinky se v Jičíně vydařily a setkaly s úspěchem a nadšením všech hostů. Chceme tímto poděkovat všem, kteří se o zdar celé akce svojí obětavou a neúnavnou prací zasloužili.

Chceme tak navázat na sokolské šibřinky, které mají v Jičíně tradici již od r.1875.

A už teď se těšíme na další jubilejní ročník. Zdar 10. šibřinkám v Jičíně!

Výbor T. J. Sokol Jičín

V Jičíně 14.března 2011