Menu Zavřeno

Příspěvky na rok 2022 (ve stejné výši, jako v r. 2020)

Příspěvky Sokolu Jičín budou v r. 2022 vybírány ve stejné výši, jako v r. 2020. Příspěvek se skládá
z členského, který se odvádí České obci sokolské Praha, a z oddílového, který zůstává Tělocvičné
jednotě Sokol Jičín jako příspěvek na provoz a údržbu sokolovny. Platit můžete hotově svým
vedoucím nebo na účet Sokola č. 1161545399/0800 (do zprávy pro příjemce zadejte:
jméno a příjmení, rok narození a oddíl).

Na obě možnosti platby vám na požádání bude vystaveno potvrzení pro uplatnění úhrady zdravotní pojišťovnou.

Děti do 18 let ……………. 500 Kč (200 Kč členský a 300 Kč oddílový)

Dospělí 19-64 let ………. 800 Kč (500 Kč členský a 300 Kč oddílový)

Senioři od 65 let ……….. 500 Kč (200 Kč členský a 300 Kč oddílový)

Rodiče a děti ……………. 1000 Kč za jeden pár (členský 500 Kč za rodiče + členský 200 Kč za dítě
+ oddílový dohromady za oba 300 Kč)

Hostující ……………………oddílový příspěvek 800 Kč dospělí, 500 Kč děti a senioři

Noví členové vyplní přihlášku v elektronické evidenci na odkazu:

https://www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska/47477351